Powszechnie znany jest fakt, że biblioteki wnoszą wielki wkład w aktywne czytanie i zdobywanie wiedzy. Można byłoby pomyśleć, że w czasach internetu, kiedy to dostęp do wiedzy jest wolny, miejsca takie jak biblioteki mogłyby tracić na znaczeniu. Statystyki wykazują faktycznie lekki rozwój w tym kierunku. Jednocześnie mamy do czynienia z trędami w kierunku przekształcania bibliotek w jeszcze bardziej żywe miejsca spotkań ludzi, gdzie to wolne dostępne są nie tylko zbiory książek, czasopism oraz cała paleta mediów, lecz także udostępniane jest publiczności całe spektrum kultury i edukacji. Odwiedzający odczyty literackie oraz korzystakjący ze spotkań z autorami, zwiedzający wystawy, słuchacze koncertów, uczestnicy różnych form edukacyjnych i warsztatów mają wypełnić życiem przestrzeń bibliotek i wyłowić powstające tam synergie.

Oznacza to: rozbudowę zasobów bibiotecznych, zwiększenie liczby odwiedzających oraz obsługującego personelu. Istnieją różne modele, po które można sięgnąć, np. w USA, gdzie w dużym stopniu uwzględniana jest również estetyka miejsc.

Tak i biblioteki miejskie na Pankow obrały ten kierunek. Tutaj kluczową rolę mają odegrać samorządowe organizacje migranckie (MSO) – jako eksperci oraz budowniczy mostów.

W lokalnej polityce miasta Berlina 2018 pojęcie „otwarcie kulturowe w administracji” było jednym z centralnych.

Sukcesy przychodzą krok po kroku, procesy zostały zainicjowane.
Ludzie tworzą miejsca.

Nasza biblioteka na Schulze jest także przykładem, jak ważne są marzenia, życzenia, wizje: To one nas popychają do przodu! Dobra wola oraz konsolidacja sił umożliwiają potem ich realizację.

Niemniej ważne jest, by móc się na chwilę zatrzymać, by móc spojrzeć za siebie, by zauważyć i decenić to wszystko, co się już udało zdziałać. I odczuć wdzięczność. Dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesięcem. A spotkanie starego i nowego roku są szczególną ku temu okazją!

J. za kilka miesięcy już będzie miał egzaminy maturalne. A co potem? Języki i komunikacja to zdecydowanie jego silna strona. Teraz przed nim wyżne decyzje. Intensywny czas poszukiwań, doświadczania siebie samego. Ważne jest zaufanie. Ważna jest wierność wobec siebie samego.
A jak droga jest właściwą drogą?

Cieszę się. Cieszymy się. Jest, jak jest… A póki co: na dobry Nowy!

 

Autorka blogu urodziła się w Polsce, jest germanistką, lektorką języka, tłumaczką oraz inicjatoką Polskiej Kafejki Językowej jako modelu lokalnych inicjatyw społecznych oraz jej koordynatorką: www.sprachcafe-polnisch.org. Po latach studiów w Lipsku, w 1990 roku przybyła do Berlina. Od roku 2000 mieszka tu wraz z rodziną w zielonej północnej części wielkiego miasta, w dzienicy Pankow. Właśnie tu odkryła na nowo zamiłowanie do fotografii i innych form wizualnych. W kreatywnej codzienności towarzyszy jej słowo poetyckie i proza. Oba języki uważa za ważną wzajemną inspiracje. „Spotkania są ważne” to motto ostatnich lat spędzonych intensywnie w wielu kulturach, językach, pokoleniach. https://agakoch.wordpress.com/ Blog ten to zapowiedź obszerniejszej publikacji. Zapraszamy do dialogu: mile widziane są Państwa pomysły i inspiracje! Kontakt: a.koch@sprachcafe-polnisch.org.