Termin: 16.-21.06.2020

Wychowujecie dzieci dwu- lub wielojęzycznie? Zadajecie sobie pytanie, dlaczego jest to ważne i jaki wpływ ma to na rozwój Waszego dziecka? A może wasze dziecko odmawia komunikowania się w języku rodzimym? Jakie czynniki mają wpływ na rozwój językowy dzieci dwu- i wielojęzycznych? Jakimi metodami warto wspierać dzieci? Jak przekazać im radość płynącą z języka pochodzenia? Jeśli te pytania zajmują Twoją codzienność, to tygodniowe seminarium online jest właśnie dla Ciebie! Ograniczona liczba miejsc – cenimy kontakty spersonalizowane i wymianę doświadczeń!

Seminarium adresowane jest do rodziców polskiego pochodzenia zamieszkałych w Niemczech wychowujących dzieci dwu- lub wielojęzycznie. Podczas tygodniowej serii spotkań online Uczestniczący będą mieli niepowtarzalną możliwość uzyskać w skondensowanej formie wiedzę na temat procesów rozwoju emocjonalno-językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych, jak również wymienić się doświadczeniami i uzyskać poradę.

W programie znalazły się takie tematy, jak język i tożsamość, rozwój językowy i emocjonalny dzieci, wspieranie dwu- i wielojęzyczności w życiu codziennymi przez mowę, zabawę i muzykę, profilaktyka logopedyczna i rozpoznawanie pierwszych symptomów zaburzeń mowy (metody, porady i wymiana doświadczeń). Ten kompleksowo zaplanowany projekt ma za zadanie wzmocnić Rodziców w świadomym użyciu języka polskiego jako rodzimego w komunikacji z dziećmi.

PROGRAM

Informacje organizacyjne:
Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dn. 10.06.2020 na adres: domachowska@gmx.de
Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu do udziału w webinarium decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.

Seminarium odbywa się w języku polskim.

W zgłoszeniu w formie mailowej prosimy o podanie:

  • Imienia, nazwiska, adresu mailowego oraz numeru telefonu
  • Miejscowość zamieszkania i Bundesland (informacja konieczna ze względu na rozliczenie dotacji umożliwiających realizację webinarium)
  • Wieku dziecka/dzieci, których dotyczy kwestia dwujęzyczności
  • Krótkiej motywacji (2-3 zdania) do udziału w webinarium i/lub
  • Pytania, które Was nurtuje w kontekście dwu- lub wielojęzyczności (opcjonalnie)

 

Seminarium online zostanie zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM. Link  i hasło dostępu zostaną przesłane drogą mailową najpóźniej na dzień poprzedzającym seminarium.