Projekty 2020

Wielojęzyczność na co dzień                           W 2020 kontynuowany jest nasz największy projekt Wielojęzyczność na co dzień – Gelebte Mehrsprachigkeit w tandemie z Usłysz wielojęczność. Tu...

Partnerzy

Wszystkim partnerom, osobom i instytucjom wspierającym serdecznie dziękujemy! W tym miejscu chcemy wspomnieć o osobach prywatnych, które dla rozwoju naszego Stowarzyszenia i jego działań na co dzień WSZYSTKO z siebie dają.  Bez Waszego wkładu realizacja naszych...