Wielojęzyczność na co dzień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2020 kontynuowany jest nasz największy projekt Wielojęzyczność na co dzień – Gelebte Mehrsprachigkeit w tandemie z Usłysz wielojęczność.
Tu już trzeci rok realizacji i rozwoju projektu!

 • Seminaria na temat zjawiska dwu- i wielojęzyczności dla rodziców,
 • program dla dzieci, spotkania networkingowe dla pedagogów,
 • już szósta coroczna konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Języków,
 • trójęzyczny kalendarz 2021 – jego trzecia edycja!
 • bepłatne doradzwo telefoniczne to najważniejsze jego elementy.
 • Pomoc w nauce dla uczennic i uczniów z rodzin wielojęzycznych
 • Inicjacja prac grupy roboczej w Buch/Karo w kierunku wielokulturowości, wielojęzyczności, antydyskryminacji

Cieszymy się, że w realizacji projektów towarzyszyć nam będzie dalej hiszpańskojęzyczne stowarzyszenie MaMis en Movimiento. Dziękujemy Urzędowi Dzielnicowemu Pankow dziękujemy za wsparcie! Ten Fundusz Integracyjny to część programu Integracja i Partycypacja Uchodźców, realizowanego przez Berliński Senat.
Terminy oraz dalsze szczegóły naszego projektu wyświetlą się też TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Up for Peace

 

 

 

 

 

Otwarcie

Wystawa

Konkurs

Okrągły stół 12.11.2020

Lesung

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu Urzędu Senackiego ds Kultury i Europy – Senatsverwaltung für Kultur und Europa oraz Urzędu Senackiego ds Rozwoju Miasta i Gospodarki Mieszkaniowej – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Terminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEIN

 

 

 

 

 

 

FEIN – Zaangażowanie społeczne w sąsiedztwie – FEIN Freiwilliges Engagement In Nachbarschaften

Celem jest wsparcie sąsiedzkiego zaangażowania społecznego, aktywizacja potrzeb wolontariackich oraz stabilizacja otoczenia i jego socjalnych struktur.

 • biuro koordynacji wolontariatu
 • profesjonalizacja partycypacji wolontariuszy
 • kawiarnia sąsiedzka
 • networking w sąsiedztwie
 • komunikacja oraz public relations

Projekt wspierany jest przez Urząd Senacki ds Rozwoju Miasta i Gospodarki Mieszkaniowej – Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Terminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ludzie tworzą miejsca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…to nasz projekt integracyjny w dzielnicy Pankow.
Tworzenie przestrzeni dla spotkań ludzi oraz eksponowanie walorów ich różnorodności to nasza misja.
Kultura polska pozostanie dla nas nadal największą inspiracją.
Bądźcie z nami!

Tematy i terminy

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem się dogadamy!

 

 

 

 

 

 

Chcemy się lepier rozumieć – wrażliwość językowa a dobre relacje:

 • komunikacja bez przemocy
 • twórcze pisanie
 • empowerment

 

 

 

 

 

 

Rozwój zrównoważony w praktyce

 

 

 • nasze wartości
 • rozwój zrównoważony
 • naprawy – RecyclingArt – robótki ręczne
 • dać książkom drugie życie
 • wspólne śniadanie

 

 

 

 

Die KiezRebellen

 

 

Jeden Dienstag treffen sich bei uns Willkommensschüler und -schülerinnen zu Lerngruppen.
Wir unterstützen sie dabei, gut miteinander in Austausch zu gehen, den Kiez zu erforschen und seine Bewohner*innen kennenzulernen.

Terminy

 

 

 

 

 

Mój język – moja moc! Polsko-niemieckie webinarium wspierania dwu- i wielojęzyczności

 

 

 

 

 

 

 

Termin: 16.-21.06.2020

Wychowujecie dzieci dwu- lub wielojęzycznie? Zadajecie sobie pytanie, dlaczego jest to ważne i jaki wpływ ma to na rozwój Waszego dziecka? A może wasze dziecko odmawia komunikowania się w języku rodzimym? Jakie czynniki mają wpływ na rozwój językowy dzieci dwu- i wielojęzycznych? Jakimi metodami warto wspierać dzieci? Jak przekazać im radość płynącą z języka pochodzenia? Jeśli te pytania zajmują Twoją codzienność, to tygodniowe seminarium online jest właśnie dla Ciebie! Ograniczona liczba miejsc – cenimy kontakty spersonalizowane i wymianę doświadczeń!

 

 

 

 

 

 

 

Kiezrebellen - We feed the world

 

 

Integration & Inklusion geflüchteter Menschen in die Berliner Gesellschaft

aus Mitteln des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten finanziert

September – November 2020

 

Strony Odry

 

 

 

 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa
Oder-Partnerschaften